Способ назначения, дозы

В инструкции к фармсредству описаны дозы и порядок назначения Сорбифер Дурулес. Для взрослых лечебную дозу составляет 1 таблетка 1-2 раза в день. При тяжелых течениях патологии лечащий доктор может увеличить до 3-4 таблеток в сутки, разделяя на 2 приема.

С профилактической целью для беременных назначается 1 таблетка в сутки, с терапевтической целью – 1 таблетка дважды в сутки. В среднем длительность курса лечения продолжается до 2 месяцев. Отменяют лекарство после стабилизации нормального уровня гемоглобина в крови.

Принимают лекарство за 40 минут до принятия пищи или через 2 часа после еды. Глотают таблетки, не разжевывая, запивая их достаточным количеством жидкости.

Противопоказания к применению

Существует спектр патологий и физиологических состояний, при которых применение Сорбифера Дурулес недопустимо:

  • Обструкции пищеварительной системы, при которых нарушается процесс перемещения пищи (уменьшение внутреннего просвета пищевода, вызванного травмами, опухолями и другими причинами).
  • Патологии, которые сопутствуются повышением концентрации железа в организме (при чрезмерном отложение гемосидерина в тканях, при наследственных расстройствах обмена железосодержащих пигментов и избыточном накоплении его в тканях)
  • При разладе процесса утилизации железа в организме при заболеваниях, ведущих к разрушению красных кровяных телец, свинцовой, сидеробластной анемии.
  • При индивидуальной гиперчувствительности к компонентам фармсредства.
  • Детский возраст до 12 лет, поскольку клинических испытаний по безопасности лекарства для детей не проводилось.

Фармакологічні властивості

Заліза сульфат поповнює нестачу заліза в організмі. Як частина протопорфіринової простетичної групи гемоглобіну залізо (ІІ) відіграє важливу роль у зв’язуванні і транспорті кисню та вуглекислого газу.

У складі протопорфіринової групи ферментів цитохрому залізо відіграє ключову роль у процесах транспорту електронів. У цих процесах поглинання і вивільнення електронів здійснюється шляхом зворотної трансформації (Fe (II) <—> Fe (III).

Велика кількість заліза може бути також виявлена в молекулах міоглобіну м’язів.

Вітамін С підвищує абсорбцію заліза у кишковому тракті та бере участь у окисно-відновлюваних процесах.

Залізо всмоктується із дванадцятипалої кишки і проксимальної частини порожньої кишки. Швидкість абсорбції гемзв’язаного заліза становить майже 20 %, тоді як

гемнезв’язаного заліза – приблизно 10 %. Для кращого всмоктування залізо повинно знаходитися у формі Fe (II). Соляна кислота в шлунку і вітамін С сприяють всмоктуванню заліза шляхом відновлення Fe (III) у Fe (II).

Залізо (Fe (II) – ferro), надходячи в епітеліальні клітини кишечнику, окислюється до заліза Fe (III) – ferri і зв’язується з апоферитином. Одна частина апоферитину надходить у кровообіг, інша залишається тимчасово в епітеліальних клітинах кишечнику у вигляді феритину, який або надходить у кровообіг через 1 – 2 дні, або виводиться з фекаліями разом зі злущеним епітелієм. Майже 1/3r заліза, що надходить у кровообіг, зв’язується з апотрансферином, завдяки чому молекула перетворюється на трансферин. Залізо транспортується до органів-мішеней у вигляді трансферину, який після зв’язування з позаклітинними рецепторами надходить до цитоплазми шляхом ендоцитозу. Тут залізо відокремлюється від трансферину і знову зв’язується з апоферитином. Під впливом апоферитину залізо окиснюється і окиснена форма (Fe (III)) відновлюється до флавопротеїну.

Метод виготовлення таблеток, вкритих оболонкою, забезпечує безперервне вивільнення іонів заліза (II). Під час їх проходження через шлунково-кишковий тракт іони заліза (II) протягом 6 годин безперервно вивільняються з пористої матриці. Повільне вивільнення діючої речовини запобігає небезпечно високим концентраціям заліза, завдяки чому можна уникнути подразнення кишкового епітелію.

Противопоказания к применению

Существует спектр патологий и физиологических состояний, при которых применение Сорбифера Дурулес недопустимо:

  • Обструкции пищеварительной системы, при которых нарушается процесс перемещения пищи (уменьшение внутреннего просвета пищевода, вызванного травмами, опухолями и другими причинами).
  • Патологии, которые сопутствуются повышением концентрации железа в организме (при чрезмерном отложение гемосидерина в тканях, при наследственных расстройствах обмена железосодержащих пигментов и избыточном накоплении его в тканях)
  • При разладе процесса утилизации железа в организме при заболеваниях, ведущих к разрушению красных кровяных телец, свинцовой, сидеробластной анемии.
  • При индивидуальной гиперчувствительности к компонентам фармсредства.
  • Детский возраст до 12 лет, поскольку клинических испытаний по безопасности лекарства для детей не проводилось.

Способ назначения, дозы

В инструкции к фармсредству описаны дозы и порядок назначения Сорбифер Дурулес. Для взрослых лечебную дозу составляет 1 таблетка 1-2 раза в день. При тяжелых течениях патологии лечащий доктор может увеличить до 3-4 таблеток в сутки, разделяя на 2 приема.

С профилактической целью для беременных назначается 1 таблетка в сутки, с терапевтической целью – 1 таблетка дважды в сутки. В среднем длительность курса лечения продолжается до 2 месяцев. Отменяют лекарство после стабилизации нормального уровня гемоглобина в крови.

Принимают лекарство за 40 минут до принятия пищи или через 2 часа после еды. Глотают таблетки, не разжевывая, запивая их достаточным количеством жидкости.

Фармакодинамика

Железо – главнейший биологически значимый ингредиент, участвующий в кроветворении и реакциях, изменяющих степень окисления веществ в организме. Сорбифер Дурулес используется для предотвращения недостатка железа. Ведь данный элемент – это структурная основа некоторых белков, а также гемоглобина, переносящего кислород из легких в кровоток, к органам и тканям. Методика фармсредства предусматривает выброс ионов железа в несколько этапов на продолжительный период времени. Матричная структура из пластика Сорбифер Дурулес в желудочном соке бездейственна, но растворяется под действием сокращений стенок кишечника, активизирующих действующий ингредиент.

Аскорбиновая кислота содействует усвоению сульфата железа из пространства двенадцатиперстной кишки. Витамин С участвует в сложных процессах создания крови, где формируются и дозревают красные кровяные тельца. После перорального принятия медсредства Сорбифер Дурулес, активный компонент практически мгновенно попадает в общее кровяное русло, распространяясь по тканям, включаясь в метаболизм.

Фармакодинамика

Железо – главнейший биологически значимый ингредиент, участвующий в кроветворении и реакциях, изменяющих степень окисления веществ в организме. Сорбифер Дурулес используется для предотвращения недостатка железа. Ведь данный элемент – это структурная основа некоторых белков, а также гемоглобина, переносящего кислород из легких в кровоток, к органам и тканям. Методика фармсредства предусматривает выброс ионов железа в несколько этапов на продолжительный период времени. Матричная структура из пластика Сорбифер Дурулес в желудочном соке бездейственна, но растворяется под действием сокращений стенок кишечника, активизирующих действующий ингредиент.

Аскорбиновая кислота содействует усвоению сульфата железа из пространства двенадцатиперстной кишки. Витамин С участвует в сложных процессах создания крови, где формируются и дозревают красные кровяные тельца. После перорального принятия медсредства Сорбифер Дурулес, активный компонент практически мгновенно попадает в общее кровяное русло, распространяясь по тканям, включаясь в метаболизм.